Η Ιταλική εταιρεία Shield, αποτελεί βασικό προμηθευτή μας σε μαγνητικούς διακόπτες για έμβολα αέρος, σε βάσεις μαγνητικών διακόπτων, καθώς και σε φις ηλεκτροβαλβίδων.

Κατηγορίες προϊόντων

Newsletter