Εξωτερικός Τεχνικός Πωλήσεων (Τομέας Εξοπλισμού Συνεργείου & Βουλκανιζατέρ)

Η TECNOPNEUMATIC A.E με μια μακρά ιστορία 40 χρόνων κατέχει μια ηγετική θέση στην ελληνική επικράτεια τόσο στον τομέα του βιομηχανικού αυτοματισμού όσο και εξοπλισμό συνεργείων και βουλκανιζατέρ. Με οδηγό μας την καινοτομία και την εξέλιξη παρέχουμε μια μεγάλη γκάμα με πάνω από 40.000 κωδικούς ενώ διαθέτουμε έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη έτοιμα να προσφέρουν λύσεις στις ανάγκες της εταιρία σας.

Περιγραφή Θέσης

Για την κατάθεση και αξιολόγηση του C.V είναι απαραίτητη η ύπαρξη φωτογραφίας
Ζητείται τεχνικός πωλήσεων για την στελέχωση του τμήματος εξοπλισμού συνεργείων και βουλκανιζατέρ της έδρας μας στην Αθήνα. Το νέο στέλεχος θα πρέπει να διαθέτει σπουδές με τεχνικό υπόβαθρο , να έχει άριστη γνώση Αγγλικών και να είναι διατεθειμένο να ταξιδεύει στην ελληνική επικράτεια για της ανάγκες της θέσης.
Απαιτήσεις
• Διαχείριση και ανάπτυξη υφιστάμενου πελατολογίου σε παραπάνω από μία γεωγραφική περιοχή
• Αναζήτηση δυνητικών πελατών με σκοπό τη διεύρυνση του πελατολογίου
• Διερεύνηση των αναγκών των πελατών και προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων
• Διαχείριση οικονομικών συμφωνιών των πελατών
• Εκπαίδευση πελατών σε νέα προϊόντα
• Συνεχής υποστήριξη των πελατών μετά την παραλαβή των προϊόντων (After Sales)
• Αρχική αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων
• Παρακολούθηση των συνθηκών και τάσεων της αγοράς και του ανταγωνισμού

Προσόντα
• Μόρφωση ΑΕΙ, ΤΕΙ ή Τεχνικής σχολής
• Προϋπηρεσία σε σχετικό τομέα πωλήσεων
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Άριστή γνώση Microsoft Office (ιδιαίτερα Excel) καθώς και να διαθέτει εμπειρία στην δημιουργία και εκτέλεση παρουσιάσεων σε Power Point.
• Προηγούμενη χρήση ERP
• Χρήση CRM
• Επικοινωνιακή ικανότητα
• Δίπλωμα αυτοκινήτου
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Παροχές
• Σταθερότητα και αξιοπιστία εργασιακού περιβάλλοντος.
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με σταθερό μισθό και επιπλέον προμήθειες αναλόγως το ύψος πωλήσεων και την επίτευξη των στόχων
• Εταιρικό αυτοκίνητο
• Κινητό
• Laptop