ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

P94ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ L=93,5
P117ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ L=117
P180ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ L=179