ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Οι βαλβίδες προοδευτικής εκκίνησης ενεργοποιούνται μέσω ενός 3οδου ηλεκτροπιλότου και αυξάνουν προοδευτικά την πίεση σε ένα κύκλωμα πεπιεσμένου αέρα ώστε να αποφευχθούν πιθανές παρενέργειες ή τραυματισμοί (π.χ. από την ξαφνική εκκίνηση ενός μηχανήματος).

Σπειρώματα: 1/4″, 1/2″
Πεδίο ρύθμισης: 2,5 – 9 bar.
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5οC – 60oC
Εξαέρωση: 1/4″, 1/2″”.
Τάση ηλεκτροπιλότου:
   AC: 220V, 110V, 24V.
   DC: 24V, 12V. “

SFB-14ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 1/4" ΣΕΙΡΑ 300 GV30008F3BG
SFB-12ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 1/2" ΣΕΙΡΑ 300
SFC-12ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 1/2" ΣΕΙΡΑ 400