ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 3/2 ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ

Τρίοδες βαλβίδες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως διακόπτες παροχής αέρα σε ένα πνευματικό κύκλωμα. Μπορούν να τοποθετηθούν στο τέλος του group αέρα τύπου FRL.

Σπειρώματα: 1/4″ -1/2″
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5οC – 60oC
Χειροκίνητη ενεργοποίηση

PRA-14ΒΑΛΒΙΔΑ 3/2 ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ 1/4" ΣΕΙΡΑ 200
PRB-14ΒΑΛΒΙΔΑ 3/2 ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ 1/4" ΣΕΙΡΑ 300
PRB-12ΒΑΛΒΙΔΑ 3/2 ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ 1/2" ΣΕΙΡΑ 300
PRC-12ΒΑΛΒΙΔΑ 3/2 ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ 1/2" ΣΕΙΡΑ 400