ΚΟΦΤΕΣ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΩΝ

ΚΟΦΤΕΣ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΩΝ

Ποσότητα
Κωδικός
Περιγραφή
DAAX1A12ΚΟΦΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΩΝ 9-12mm
DAAX1A16ΚΟΦΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΩΝ 12-16mm
DAAX1A22ΚΟΦΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΩΝ 16-22mm
DAAX1A27ΚΟΦΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΩΝ 22-27mm
elΕλληνικά

Newsletter