ΚΟΛΛΑ ΑΕΡΟΒ.MEDIUM 53-14 50ml

Μέτριας αντοχής για βίδες που απαιτούν να λυθούν.
Max κενού έως : 0,15 mm

Κωδικός:

5314