ΚΟΛΛΑ LOXEAL 58-14 SF 75ML

Φλαντζόκολλα κατάλληλη για φυσικό αέριο, LPG, βενζίνη ,πετρέλαιο, CFC.
Max κενού έως : 0,30 mm

Κωδικός:

5814