ΚΟΛΛΑ LOXEAL 100ml

Φλαντζόκολλα κατάλληλη για φυσικό αέριο, LPG, βενζίνη ,πετρέλαιο, CFC.
Max κενού έως : 0,50 mm

Κωδικός:

5910