ΈΜΒΟΛA ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD

Έμβολα τριπλής Ράβδου JIS Standard διπλής ενεργείας.
Πίεση λειτουργίας: 1.5 – 10 bar.
Διάμετρος Πιστονιού Εμβόλων: O12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm
Στάνταρ Διαδρομές: 10, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 250.

Κατακευή ειδικών διαδρομών με άμεση παράδοση

TCL12/10ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ12/10
TCL12/20ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ12/20
TCL12/25ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ12/25
TCL12/30ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ12/30
TCL12/40ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ12/40
TCL12/50ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ12/50
TCL16/10ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ16/10
TCL16/20ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ16/20
TCL16/25ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ16/25
TCL16/30ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ16/30
TCL16/40ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ16/40
TCL16/50ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ16/50
TCL20/25ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ20/25
TCL20/30ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ20/30
TCL20/40ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ20/40
TCL20/50ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ20/50
TCL25/25ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ25/25
TCL25/75ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ25/75
TCL25/80ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ25/80
TCL25/100ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ25/100
TCL25/150ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ25/150
TCL25/200ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ25/200
TCL32/25ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ32/25
TCL32/50ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ32/50
TCL32/75ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ32/75
TCL32/80ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ32/80
TCL32/100ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ32/100
TCL32/150ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ32/150
TCL32/200ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ32/200
TCL40/25ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ40/25
TCL40/50ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ40/50
TCL40/75ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ40/75
TCL40/80ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ40/80
TCL40/100ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ40/100
TCL40/150ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ40/150
TCL40/200ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ40/200
TCL50/25ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ50/25
TCL50/50ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ50/50
TCL50/75ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ50/75
TCL50/80ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ50/80
TCL50/100ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ50/100
TCL50/150ΕΜΒΟΛΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ JIS STANDARD Φ50/150