ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 0-190 ΜΟΙΡΕΣ

Περιστροφικά Έμβολα με ρυθμιστή για περιστροφή από 0 εως 190 μοίρες.
Πίεση λειτουργίας: 1,5 – 7 bar.
Διάμετρος Οπής: 2, 3, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 200 mm.
Εναλλακτική επιλογή με ενσωματωμένο αποσβεστήρα.

HRQ2ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 0-190 Μ Φ2
HRQ3ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 0-190 Μ Φ3
HRQ7ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 0-190 Μ Φ7
HRQ10ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 0-190 Μ Φ10
HRQ20ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 0-190 Μ Φ20
HRQ30ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 0-190 Μ Φ30
HRQ50ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 0-190 Μ Φ50
HRQ70ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 0-190 Μ Φ70
HRQ100ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 0-190 Μ Φ100
HRQ200ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 0-190 Μ Φ200