ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ ΚΑΤΑ ISO 6432

Κυλινδρικό Πνευματικό Έμβολο ISO6432, διπλής ενεργείας μαγνητικός.
Πίεση λειτουργίας: 0,5 – 10 bar.
Διάμετρος Πιστονιού Εμβόλων: Φ16, Φ20, Φ25mm.
Στάνταρ Διαδρομές: 25, 50, 75, 80, 100, 125, 150, 160, 200 mm.

Κατακευή ειδικών διαδρομών με άμεση παράδοση

FE16/25ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ16/25
FE16/50ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ16/50
FE16/75ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ16/75
FE16/80ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ16/80
FE16/100ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ16/100
FE16/125ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ16/125
FE16/150ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ16/150
FE16/200ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ16/200
FE20/25ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ20/25
FE20/50ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ20/50
FE20/75ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ20/75
FE20/80ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ20/80
FE20/100ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ20/100
FE20/125ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ20/125
FE20/150ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ20/150
FE20/160ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ20/160
FE20/200ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ20/200
FE25/25ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ25/25
FE25/50ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ25/50
FE25/75ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ25/75
FE25/80ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ25/80
FE25/100ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ25/100
FE25/125ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ25/125
FE25/150ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ25/150
FE25/160ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ25/160
FE25/200ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 Φ25/200