ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΈΜΒΟΛΑ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ

Κυλινδρικό Πνευματικό Έμβολο ISO6432, διπλής ενεργείας μαγνητικό με ρυθμιζόμενα φρένα. Πίεση Λειτουργίας: 0,5 – 10 bar Διάμετρος Πιστονιού: O16 έως O25mm Στάνταρ Διαδρομές: 25, 50, 75, 80, 100, 125, 150, 160, 200 Κατασκευή εμβόλων ειδικών διαδρομών με άμεση παράδοση.

FEC16/25ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ16/25
FEC16/50ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ16/50
FEC16/75ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ16/75
FEC16/80ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ16/80
FEC16/100ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ16/100
FEC16/125ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ16/125
FEC16/150ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ16/150
FEC16/160ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ16/160
FEC16/200ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ16/200
FEC20/25ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ20/25
FEC20/50ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ20/50
FEC20/75ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ20/75
FEC20/80ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ20/80
FEC20/100ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ20/100
FEC20/125ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ20/125
FEC20/150ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ20/150
FEC20/160ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ20/160
FEC20/200ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ20/200
FEC25/25ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ25/25
FEC25/50ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ25/50
FEC25/75ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ25/75
FEC25/80ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ25/80
FEC25/100ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ25/100
FEC25/125ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ25/125
FEC25/150ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ25/150
FEC25/160ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ25/160
FEC25/200ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ISO 6432 ΜΕ ΦΡΕΝΑ Φ25/200