ΑΡΘΡΩΣΗ ΜΙΚΡΟΕΜΒΟΛΟΥ ΜΕ ΠΕΙΡΟ

Άρθρωση μικροεμβόλου με πείρο
Συμβατά σε έμβολα με διάμετρο πιστονιού: Φ12, Φ16. Φ20, Φ25, Φ32 mm.

16/1216ΘΗΛΥΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΟ ΓΙΑ Φ12-Φ16
16/2025ΘΗΛΥΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΟ ΓΙΑ Φ20-Φ25
ACB32ΑΡΘΡΩΣΗ ΕΜΒΟΛΟΥ Φ32
ACB40ΑΡΘΡΩΣΗ ΕΜΒΟΛΟΥ Φ40