ΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ

Αρσενική άρθρωση εμβόλου ISO 15552
Συμβατά σε έμβολα με διάμετρο πιστονιού: Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ160, Φ200 mm.

30/32ΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΜΕ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ Φ32
30/40ΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΜΕ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ Φ40
30/50ΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΣ. ΜΕ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ Φ50
30/80ΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΜΕ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ Φ80
30/100ΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΜΕ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ Φ100
30/125ΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΜΕ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ Φ125
30/200ΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΜΕ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ Φ200