Άρθρωση αρσενική

Άρθρωση αρσενική

30/32ΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΣ. ΜΕ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ Φ32
30/40ΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΣ. ΜΕ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ Φ40
30/80ΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΣ. ΜΕ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ Φ80
30/100ΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΣ. ΜΕ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ Φ100
30/125ΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΣ.ΜΕ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ Φ125
30/200ΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΣ. ΜΕ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ Φ200