ΕΜΒΟΛΑ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

Έμβολα κοντής διαδρομής πλακέ με οδηγό
Πίεση λειτουργίας: 1 – 9 bar
Διάμετρος Πιστονιού: Φ6, Φ10, Φ16, Φ20 mm.
Στάνταρ Διαδρομές: 10, 20, 30, 40, 50, 60 mm.

HLH6/10ΕΜΒΟΛΟ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Φ6/10
HLH6/20ΕΜΒΟΛΟ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Φ6/20
HLH6/30ΕΜΒΟΛΟ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Φ6/30
HLH10/10ΕΜΒΟΛΟ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Φ10/10
HLH10/20ΕΜΒΟΛΟ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Φ10/20
HLH10/30ΕΜΒΟΛΟ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Φ10/30
Προσθήκη στη ΛίσταHLH10/40ΕΜΒΟΛΟ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Φ10/40
HLH10/50ΕΜΒΟΛΟ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Φ10/50
HLH16/20ΕΜΒΟΛΟ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Φ16/20
HLH16/30ΕΜΒΟΛΟ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Φ16/30
HLH16/40ΕΜΒΟΛΟ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Φ16/40
HLH16/50ΕΜΒΟΛΟ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Φ16/50
HLH16/60ΕΜΒΟΛΟ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Φ16/60
HLH20/10ΕΜΒΟΛΟ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Φ20/10
HLH20/20ΕΜΒΟΛΟ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Φ20/20
HLH20/30ΕΜΒΟΛΟ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Φ20/30
HLH20/40ΕΜΒΟΛΟ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Φ20/40
HLH20/50ΕΜΒΟΛΟ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Φ20/50
HLH20/60ΕΜΒΟΛΟ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Φ20/60