ΕΜΒΟΛA COMPACT JIS STANDARD

Έμβολα κοντής διαδρομής μαγνητικά διπλής ενέργειας.
Πίεση λειτουργίας: 1 – 9 bar
Διάμετρος Πιστονιού: Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 mm.
Στάνταρ Διαδρομές: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm.

Ειδικές διαδρομές διατίθενται κατόπιν παραγγελίας

CB12/10ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ12/10
CB12/20ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ12/20
CB12/30ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ12/30
Προσθήκη στη ΛίσταCB12/40ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ12/40
CB12/50ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ12/50
CB16/10ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ16/10
CB16/20ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ16/20
CB16/30ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ16/30
CB16/40ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ16/40
CB16/50ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ16/50
CB20/10ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ20/10
CB20/20ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ20/20
CB20/30ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ20/30
CB20/40ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ20/40
CB20/50ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ20/50
CB25/10ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ25/10
CB25/20ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ25/20
CB25/30ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ25/30
CB25/40ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ25/40
CB25/50ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ25/50
CB32/10ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ32/10
CB32/20ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ32/20
CB32/30ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ32/30
CB32/40ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ32/40
CB32/50ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ32/50
CB40/10ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ40/10
CB40/20ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ40/20
CB40/30ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ40/30
CB40/40ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ40/40
CB40/50ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ40/50
CB50/10ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ50/10
CB50/20ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ50/20
CB50/30ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ50/30
CB50/40ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ50/40
CB50/50ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ50/50
CB63/10ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ63/10
CB63/20ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ63/20
CB63/30ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ63/30
CB63/40ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ63/40
CB63/50ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ63/50
CB80/10ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ80/10
CB80/20ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ80/20
CB80/30ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ80/30
CB80/40ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ80/40
CB80/50ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ80/50
CB100/10ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ100/10
CB100/20ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ100/20
CB100/30ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ100/30
CB100/40ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ100/40
CB100/50ΕΜΒΟΛΟ COMPACT JIS STANDARD Φ100/50