ΕΜΒΟΛΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Φ32

Έμβολα χωρίς άξονα.
Πίεση λειτουργίας: 0,5 – 8 bar.
Διάμετρος Πιστονιού: O18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
Στάνταρ Διαδρομές: 100, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000

Κατακευή ειδικών διαδρομών με άμεση παράδοση

J1032/25ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ J10 ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟ ISO 6432-6431 Φ32/25
J1032/50ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ J10 ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟ ISO 6432-6431 Φ32/50
J1032/100ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ J10 ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟ ISO 6432-6431 Φ32/100
J1032/150ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ J10 ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟ ISO 6432-6431 Φ32/150
J1032/200ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ J10 ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟ ISO 6432-6431 Φ32/200