ΕΜΒΟΛΑ ISO 15552 VITON

Πνευματικός κύλινδρος ISO15552, VDMA24562 διπλής ενεργείας μαγνητικός με ρυθμιζόμενα φρένα, τσιμούχες Viton.
Πίεση λειτουργίας: 0,5 – 10 bar.
Διάμετρος Πιστονιού Εμβόλων: Φ32, Φ40, Φ50, Φ60, Φ80, Φ100, Φ125mm.
Στάνταρ Διαδρομές: 25, 50, 75, 80, 100, 125, 150, 160, 200 mm.

Κατακευή ειδικών διαδρομών με άμεση παράδοση

XA32/25VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ32/25
XA32/50VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ32/50
XA32/75VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ32/75
XA32/80VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ32/80
XA32/100VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ32/100
XA32/125VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ32/125
XA32/150VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ32/150
XA32/160VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ32/160
XA32/200VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ32/200
XA40/25VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ40/25
XA40/50VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ40/50
XA40/75VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ40/75
XA40/80VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ40/80
XA40/100VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ40/100
XA40/125VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ40/125
XA40/150VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ40/150
XA40/160VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ40/160
XA40/200VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ40/200
XA50/25VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ50/25
XA50/50VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ50/50
XA50/75VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ50/75
XA50/80VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ50/80
XA50/100VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ50/100
XA50/125VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ50/125
XA50/150VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ50/150
XA50/160VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ50/160
XA50/200VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ50/200
XA63/25VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ63/25
XA63/50VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ63/50
XA63/75VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ63/75
XA63/80VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ63/80
XA63/100VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ63/100
XA63/125VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ63/125
XA63/150VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ63/150
XA63/160VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ63/160
XA63/200VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ63/200
XA80/25VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ80/25
XA80/50VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ80/50
XA80/75VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ80/75
XA80/80VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ80/80
XA80/100VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ80/100
XA80/125VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ80/125
XA80/150VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ80/150
XA80/160VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ80/160
XA80/200VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ80/200
XA100/25VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ100/25
XA100/50VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ100/50
XA100/75VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ100/75
XA100/80VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ100/80
XA100/100VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ100/100
XA100/125VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ100/125
XA100/150VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ100/150
XA100/160VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ100/160
XA100/200VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ100/200
XA125/25VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ125/25
XA125/50VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ125/50
XA125/75VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ125/75
XA125/80VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ125/80
XA125/100VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ125/100
XA125/125VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ125/125
XA125/150VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ125/150
XA125/160VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ125/160
XA125/200VΕΜΒΟΛΟ ISO 15552 VITON Φ125/200