ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ MAC 3/2 180l/MIN

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ MAC 3/2 180l/MIN

116B-121JMΗΛ/ΔΑ 1/8 3/2 220V 180l/MIN
116B-591JMΗΛ/ΔΑ 1/8 3/2 24DC/2,5W 180l/MIN
117B-121JMΗΛ/ΔΑ 1/4 3/2 220V 180l/MIN
117B-221JMΗΛ/ΔΑ 1/4 3/2 24AC 180l/MIN
116B-871JMΗΛΕΚ/ΔΑ MAC 116B-871JM