ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ 3/2 ΧΩΡΙΣ ΠΗΝΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ 3/2 ΧΩΡΙΣ ΠΗΝΙΟ

AF2500XΗΛ/ΔΑ 1/8 3/2 Φ5,5 ΧΩΡΙΣ ΠΗΝΙΟ
AF2501XΗΛΕΚ/ΔΑ 3ΟΔH NO 1/8 ΧΩΡ.ΠΗΝΕΙΟ
AF2510XΗΛ/ΔΑ 1/4 3/2 Φ8 ΧΩΡΙΣ ΠΗΝΕΙΟ
AF2520XΗΛΕΚ/ΔΑ 3/2 NC3/8 ΧΩΡΙΣ ΠΗΝΕΙΟ
AF2530XΗΛ/ΔΑ 1/2 3/2 Φ15 ΧΩΡΙΣ ΠΗΝΕΙΟ
AF2540XΗΛ/ΔΑ 3/4 3/2 Φ19 ΧΩΡΙΣ ΠΗΝΕΙΟ
AF2545XΗΛ/ΔΑ 1 -3/2 Φ25 ΧΩΡΙΣ ΠΗΝΕΙΟ
AF2560XΗΛ/ΔΑ 1 -1/2 Φ39 ΧΩΡΙΣ ΠΗΝΕΙΟ
AF2540AXΗΛ/ΔΑ 3/4 3/2 Φ19 ΧΩΡΙΣ ΠΗΝΕΙΟ ΜΕ ΕΞΩΤ.ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ