ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΚΕΝΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΚΕΝΟΥ

AG3003XΗΛΕΚ/ΔΑ ΚΕΝΟΥ 1/4 NC/NO ΥΠΟΒ.ΑΕΡ.Χ.ΠΗ
AG3005XΗΛΕΚ/ΔΑ 3/8 NC Χ.ΠΗΝΙΟ
AG3009XΗΛΕΚ/ΔΑ ΚΕΝ.1/4 NC/NO ΥΠ.ΑΕΡ.ΧΕΙΡ.
AG3011XΗΛΕΚ/ΔΑ ΚΕΝΟΥ 3/8 NC/NO ΥΠΟΒ.ΑΕΡ.Χ.ΠΗΝΙΟ
AG3021XΗΛΕΚ/ΔΑ ΚΕΝ.1/2 Φ15 NC/NO ΥΠ.ΑΕΡ.Χ.ΠΗ
AG3041XΗΛΕΚ/ΔΑ ΚΕΝ.3/4 Φ19 NC/NO ΥΠ.ΑΕΡ.Χ.ΠΗ
AG3051XΗΛΕΚ/ΔΑ ΚΕΝ. 1 Φ25 NC/NO ΥΠ.ΑΕΡ.Χ.ΠΗ
AG3053XΗΛ/ΔΑ ΚΕΝΟΥ 3/2 NC 1" ME ΕΞΩΤ.ΥΠΟΒ
AG3061XΗΛΕΚ/ΔΑ ΚΕΝ.1-1/2 Φ39 NC/NO ΥΠ.ΑΕΡ.Χ.
AG3202XΗΛΕΚ/ΔΑ ΚΕΝΟΥ 1/4 NC ΥΠΟΒ.ΚΕΝΟΥ Χ.ΠΗΝ
AG3206XΗΛΕΚ/ΔΑ ΚΕΝΟΥ 3/8NC Χ.ΥΠΟΒ.
AG3215XΗΛΕΚ/ΔΑ ΚΕΝ.3/8 NC/NO ΥΠ.ΑΕΡ.ΧΕΙΡ.
AG3222XΗΛΕΚ/ΔΑ ΚΕΝΟΥ 1/2 NC ΥΠΟΒ.ΚΕΝΟΥ Χ.ΠΗΝ
AG3223XΗΛΕΚ/ΔΑ ΚΕΝΟΥ 1/2 NO ΥΠΟΒ.ΚΕΝΟΥ Χ.ΠΗΝ
AG3232XΗΛΕΚ/ΔΑ ΚΕΝΟΥ 3/4 NC ΥΠΟΒ.ΚΕΝΟΥ Χ.ΠΗΝ
AG3233XΗΛΕΚ/ΔΑ ΚΕΝΟΥ 3/4 NO ΥΠΟΒ.ΚΕΝΟΥ Χ.ΠΗΝ
AG3242XΗΛΕΚ/ΔΑ ΚΕΝΟΥ 1 NC ΥΠΟΒ.ΚΕΝΟΥ Χ.ΠΗΝ
AG3243XΗΛΕΚ/ΔΑ ΚΕΝΟΥ 1 NO ΥΠΟΒ.ΚΕΝΟΥ Χ.ΠΗΝ
AG3252XΗΛΕΚ/ΔΑ ΚΕΝΟΥ 1 1/2 NC ΥΠΟΒ.ΚΕΝΟΥ Χ.Π
AG3253XΗΛΕΚ/ΔΑ ΚΕΝΟΥ 1 1/2 NO ΥΠΟΒ.ΚΕΝΟΥ Χ.Π
AG3313XΗΛΕΚΤ/ΤΟΣ ΚΕΝΟΥ 1/4 ΧΩΡΙΣ ΠΗΝΕΙΟ U2
AG3332XΗΛΕΚΤ/ΤΟΣ ΚΕΝΟΥ 1/2 ΧΩΡΙΣ ΠΗΝΕΙΟ U2