ΠΕΝΤΑΛ ΑΕΡΟΣ 5/2 1/4 2 ΣΤΑΘ.ΘΕΣΕΩΝ

Πεντάλ αέρος UNIVER 3/2-5/2

Σπείρωμα: 1/4

Πίεση λειτουργίας: 1.5 – 10bar

Λίπανση: Δεν απαιτείται

Κωδικός:

AM5004