ΠΕΝΤΑΛ ΑΕΡΟΣ 3/2 Μ5 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΑΤ.

Πεντάλ αέρος UNIVER 3/2-5/2

Σπείρωμα: 1/4

Πίεση λειτουργίας: 1.5 – 10bar

Λίπανση: Δεν απαιτείται

Κωδικός:

AM5053