ΠΕΝΤΑΛ ΑΕΡΟΣ 3/2 1/4 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΑΤ.

“Πεντάλ αέρος UNIVER 3/2-5/2
Σπείρωμα: 1/4
Πίεση λειτουργίας: 1.5 – 10bar
Λίπανση: Δεν απαιτείται”

Κωδικός:

AM5000