ΠΕΝΤΑΛ ΑΕΡΟΣ 3/2 1/4 1 ΘΕΣΗ 3F21008G

Πεντάλ αέρος UNITEC 3/2
Σπείρωμα: M5-1/2
Πίεση λειτουργίας: 1.5 – 10bar
Λίπανση: Δεν απαιτείται

Κωδικός:

3K-14