ΒΑΛΒΙΔΑ XEIΡ. 1/4 5/2 2Θ 90 4H31008G

“Βαλβίδα 5/2 – 5/3 με μηχανική εντολή.
Σπείρωμα: 1/8-1/2
Πίεση λειτουργίας: 1.5 – 10bar
Λίπανση: Δεν απαιτείται 

περισσότερες πληροφορίες”

Κωδικός:

5MC-EE14