ΒΑΛΒΙΔΑ 3/2 1/8 ΜΕ ΜΟΧΛΟ 90 ΜΟΙΡΩΝ 2 ΘΕ

“Βαλβίδα 3/2 με μηχανική εντολή.
Σπείρωμα: 1/8-1/2
Πίεση λειτουργίας: 1.5 – 10bar
Λίπανση: Δεν απαιτείται 

περισσότερες πληροφορίες”

Κωδικός:

3MB-EE18