ΒΑΛΒΙΔΑ 1/8 5/2 2Θ 90 4H21006G

“Βαλβίδα 5/2 – 5/3 με μηχανική εντολή.
Σπείρωμα: 1/8-1/2
Πίεση λειτουργίας: 1.5 – 10bar
Λίπανση: Δεν απαιτείται 

περισσότερες πληροφορίες”

Κωδικός:

5MB-EE18