ΒΑΛΒΙΔΑ 1/4 5/2 ΜΕΣΑ-ΕΞΩ 2Θ 4L31008G

“Βαλβίδα μέσα – έξω UNITEC 5/2 – 5/3
Σπείρωμα: 1/8-3/8
Πίεση λειτουργίας: 1.5 – 10bar
Λίπανση: Δεν απαιτείται “

Κωδικός:

5TC-EE14