ΜΠΑΛΩΜΑ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

ΜΠΑΛΩΜΑ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

11-640ΜΠΑΛΩΜΑ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ (43mm)
11-645ΜΠΑΛΩΜΑ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ (42mm)
11-650ΜΠΑΛΩΜΑ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ (47mm)
11-660ΜΠΑΛΩΜΑ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ (57mm)