ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤEΣ 75-100HP ME INVERTER

This variable frequency range of products is efficient, even under the most extreme conditions.
To optimize the rotary-screw Rollair 40 – 150 compressor according to your needs, several options are available: in-house designed integrated dryer, integrated water separator or integrated energy recovery system.
With the rotary-screw Rollair V 75 – 100 Worthington Creyssensac air compressors, you can benefit from all these advantages in one product.
In this high quality product range, performances and reliability go hand in hand.

RLR75VΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 75HP ΜΕ INVERTER 9900 L/MIN
RLR100EVΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤEΣ 100HP ΜΕ INVERTER 12900 L/MIN
RLR100VΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 100HP ΜΕ INVERTER C111 14580 L/MIN