ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤEΣ 75-100HP

The fixed-speed rotary-screw compressors ROLLAIR 40-150E are especially designed to be used in industrial applications.
The result of many years of experience and innovation, this range is a technology product of WORTHINGTON CREYSSENSAC’s know-how.
The compressors feature the colors graphic controller AIRLOGIC².

RLR75/8ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 75ΗΡ 7,5 BAR 9540 L/MIN
RLR75/10ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 75ΗΡ 10 BAR 9000 L/MIN
RLR100E/8ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 100HP 8 BAR 12600 L/MIN
RLR100E/10ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 100HP 10 BAR 11280 L/MIN
RLR100/8ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 100 ΗΡ 8 BAR 13680 L/MIN
RLR100/10ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 100 ΗΡ 10 BAR 12360 L/MIN