ΑΕΡ/ΣΤEΣ 10-20HP ME INVERTER + ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ

The Rollair 10-20E V range guarantees low energy consumptionand has one of the highest turndown in it’s category.
These compressors monitor in real time the air requirements and automatically adjust their speed.
Moreover, thanks to the innovative design of their direct transmission, they enable energy savings (up to 35%) and allow to reduce greatly the total cost of ownership (up to 25%).

RLR10V/500TΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 10HP ME INVERTER 5-13B+ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ+ΑΕΡΟΦ.500lt 1250L/min
RLR15V/500TΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 15HP ME INVERTER 13 BAR +ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ +ΑΕΡΟΦ.500LT 1860 L/MIN
RLR20EV/500TΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 20HP ME INVERTER 13 BAR +ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ +ΑΕΡΟΦ.500LT 2262 L/MIN