ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ WORTHINGTON

Worthington Creyssensac has all the ideal air compressors for all your tasks, from home improvement to professional activities, whether you need to inflate tires, blow air, grind or tighten.
Our professional piston compressors DIXAIR, DNX and DNXPRO are part of a range of products that are safe and easy to use, available in a wide choice of configurations tailored to meet your every specific needs.

DNX2050ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 2ΗΡ ΜΟΝΟΦ. ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 50 LT
DNX2100ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 2ΗΡ ΜΟΝΟΦ. ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 100 LT
DNXPRO3200MΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 3ΗΡ ΜΟΝΟΦ. ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 200 LT
DNXPRO3200TRIΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 3HP ΤΡΙΦ. ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 200 LT
DNXPRO3150VΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 3HP ΤΡΙΦ. ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 150LT ΚΑΘΕΤΟΣ
DNXPRO4300ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 4ΗΡ ΤΡΙΦ. ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 300 LT
DNXPRO5300ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 5,5ΗΡ ΤΡΙΦ. ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 300 LT
DNXPRO5300B/15ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 5,5ΗΡ ΤΡΙΦ. 300LT 15BAR
DNXPRO5500ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 5,5ΗΡ ΤΡΙΦ. ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 500 LT
DNXPRO7500YDΑΕΡ/ΣΤΗΣ ΕΜΒ/ΡΟΣ 7.5ΗΡ ΑΕΡΟΦ.500LT 11B ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΣΤΕΡΑ-ΤΡΙΓΩΝΟ
DNXPRO7500ΑΕΡ/ΣΤΗΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ 7.5ΗΡ ΕΠΙ ΑΕΡ/ΚΙΟΥ 500LT 11B
DNXPRO10500YDΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 10ΗΡ/500L 11BAR ME ΠΙΝΑΚΑ ΑΣΤΕΡΑ/ΤΡΙΓΩΝΟ
DNXPRO10500BYDΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 10ΗΡ 15BAR ΤΡΙΦ. ME ΑΣΤ/ΤΡΙΓ ΑΕΡΟΦ. 500 LT