ΑΘΟΡΥΒΟΙ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

The DECIBAIR range has a low noise output. With its well thought through design, it is easy to maintain and it has a small footprint. The range is user-friendly thanks to its control panel that offers the following functions: pressure manometer, time counter, on/off switch, emergency stop and maintenance synoptic.
Performance and reliability go hand in hand with safety and user-friendliness in this range of professional pistons compressors, available in a wide choice of configurations, on chassis, on tank or even on tank with dryer.

SNXPRO55ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 5,5ΗΡ
SNXPRO75BYDΑΘΟΡΥΒΟΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 7,5ΗΡ YD
SNXPRO100BYDΑΘΟΡΥΒΟΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 10 ΗΡ YD
SNXPRO5300ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 5,5ΗΡ ΣΕ 300LT ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
SNXPRO5500ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 5,5ΗΡ ΣΕ 500LT ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
SNXPRO327ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 3HP ΤΡΙΦ.
SNXPRO40ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 4ΗΡ
SNXPRO75ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 7,5ΗΡ 10 ΒΑR