ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΛΑΙΟΥ-ΛΑΔΙΟΥ WORTHINGTON

After the compression, we find the natural water vapor, dust and oil in the air drawn into the compressor in a much higher concentration. Refrigerant dryers and filters are used to separate these from the compressed air, thus generating large qualities of oil-rich condensate which may not be disposed of in the normal sewage system without a special treatment.

The patented S separators technology is a simple concept. WORTHINGTON CREYSSENSAC offers a system that is compact and easy to use, with a low operational cost that reduces the general costs of compressed air waste treatment.

This technology guarantees air production that matches the strictest standards and is environmentally-friendly.
The S separators technology, which is patented, is a simple concept that is compact and easy to use. The goal for WORTHINGTON CREYSSENSAC is to offer a condensates treatment system that is easy to install and offers low exploitation costs to optimize the costs of “compressed air waste treatment”.
This technology guarantees air production that matches the strictest standards, while preserving our environment.

S13ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ-ΛΑΔΙΟΥ S13 WORTHINGTON 2100Lt/min
S34ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ-ΛΑΔΙΟΥ S34 WORTHINGTON 5700Lt/min
S52ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ-ΛΑΔΙΟΥ S52 WORTHINGTON 8700Lt/min
S128ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ-ΛΑΔΙΟΥ S128 WORTHINGTON 21300Lt/min
S218ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ-ΛΑΔΙΟΥ S218 WORTHINGTON 36300Lt/min
S297ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ-ΛΑΔΙΟΥ S297 WORTHINGTON 49500Lt/min
S425ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ-ΛΑΔΙΟΥ S425 WORTHINGTON 70800Lt/min
S850ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ-ΛΑΔΙΟΥ S850 WORTHINGTON 141600Lt/min