Διαγνωστικά – Tester

elΕλληνικά
Air2san TEXA

Tο AIR2 SAN είναι η μόνη απολυμαντική συσκευή
για την αυτοκινητοβιομηχανία στην αγορά, η οποία εγγυάται τη σωστή ποιότητα του αέρα πριν επιστρέψει το όχημα στον πελάτη.

Newsletter